O mnie

Jestem psychologiem (Uniwersytet Gdański), psychoterapeutą pozostającym w szkoleniu oraz certyfikowanym specjalistą oraz superwizorem w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przechodziłem szkolenie w kilku ośrodkach i na licznych kursach dotyczących różnych metod psychoterapii i wspierania osób w kryzysie, a w swojej praktyce integruję różne podejścia terapeutyczne.

Doświadczenie zawodowe

Od 2008 r. pracuję jako psycholog interwent i terapeuta w Interwencji Kryzysowej – stąd szczególne doświadczenie w pracy z traumą, przemocą w rodzinie i szeroko pojętymi kryzysami życiowymi. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie i staram się dostosować do jego potrzeb. Pracuję także z osobami, które nie doświadczają szczególnych trudności w życiu, a chcą się rozwinąć zawodowo, emocjonalnie, głębiej zrozumieć siebie i swoje relacje.

Wykształcenie i ukończone kursy

Długoterminowe

 • 2003 - 2008 Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych,
  kierunek psychologia (kliniczna ścieżka specjalizacyjna)
 • 2006 - 2007 Akademia Wolontariatu Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku
  - szkolenie i praktyki w zakresie Interwencji Kryzysowej
 • 2006 - 2008 Instytut Psychologii Procesu w Warszawie - Dwuletnie Studium
  Psychoterapii Metodą Psychologii Zorientowanej na Proces
 • 2009 Instytut Psychologii Zdrowia PTP - Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • 2009 - 2010Seminaria psychoanalityczne w ramch projektu Doskonalenie zawodowe - certyfikowani specjaliści Pomorskiego Centrum Psychotraumatologii 
 • 2012 Systemowa terapia rodzin - w ramach projektu Doskonalenie kompetencji zawodowych pracownikow pomocy społecznej w wojewodztwie pomorskim
 • 2010 - 2016 Szkolenie Dyplomowe Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu w zakresie psychoterapii indywidualnej i par, pracy z grupami i rozwoju osobistego (nieukończone) 
 • 2013

  Psychotraumatologia Ogólna - Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
 • 2013 Superwizja w pracy socjalnej
 • 2015Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 2015 - 2016Roczne szkolenie z relacji terapeutycznej - Instytut Psychologii Procesu w Warszawie
 • 2018 - 2019Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy - szkolenie certyfikacyjne IPZ PTP

Krótkoterminowe

 • 2009Pogrążeni w smutku - o pracy z nadużyciami 
 • 2010Intensive - Stany Ekstremalne: Społeczność bez murów
 • 2011Praca z rodziną doświadczającą przemocy
 • 2011Tworzenie i funkcjonowanie zespolow interdyscyplinarnych 
 • 2011Szkolenie dla członków zespolow interdyscyplinarnych z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodznie
 • 2012Trening zadaniowy i grupowy - konstruowanie i prowadzenie warsztatu
 • 2012Praca  ze sprawcą przemocy
 • 2013Praktyczne aspekty pracy w grupach roboczych
 • 2013Świat w ciele i ciało w świecie
 • 2014Krótkoterminowe terapeutyczne interwencje psychodynamiczne
 • 2015Szkolenie dla kadry instytucji pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • 2016 Szkolenie Intensive: Praca z nadużyciami i ofiarami przemocy
 • 2016 Praca terapeutyczna ze sprawcą przemocy domowej w ujęciu systemowym
 • 2017 Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie według programu "Partner Plus"
 • 2017 Praca z osobą krzywdzącą
 • 2019 Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej i społecznej dysfunkcji – kompleksowy model diagnostyki, opieki i rozwoju

Menu oferta i dodatkowe informacje

Wydarzenia

 • Nowe publikacje

  W ciągu ostatniego roku miałem okazję wypowiedzieć się w kilku miejscach, zachęcam do czytania i słuchania, większość źródeł dostępna online.

 • KONSULTACJE ZDALNE

  W związku z sytuacją epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje możliwość konsultacji zdalnych (on-line lub telefonicznych).

Więcej

Gabinet Psychoterapii

al. Grunwaldzka 76/78, lok.219
Gdańsk, Wrzeszcz

Prawa autorskie © ARCHE Psychoterapia - www.arche.org.pl

Projekt i wykonanie: Web Designers