Psychoterapia

Techniki i obszary pracy

W trakcie sesji podstawowym narzędziem zmiany jest oparty na profesjonalnych zasadach kontakt i dialog terapeuty i klienta. Jednak psychoterapia nie kończy się tylko na rozmowie. Proces doświadczenia jako nieskończony przepływ przebiega w rożnych kanałach, dlatego też czasem przydatna okazuje się praca ze snami, z ciałem, z doświadczaniem symptomów fizycznych, odgrywanie ról i inne narzędzia, które pozwolą klientowi bardziej poznać siebie i wprowadzić zmianę. Terapeuta proponuje różne sposoby pracy z aktualnym doświadczeniem, ale to klient ostatecznie decyduje o tym, jak chce to robić. Korzystając ze swojego doświadczenia szkoleniowego, proponuję integratywne metody pracy oparte m.in. o teorię psychologii zorientowanej na proces,  teorie psychodynamiczne oraz systemowe.

Konsultacje i terapia

W każdym przypadku kontakt z klientem rozpoczyna się od wstępnej konsultacji, która w zależności od indywidualnej sytuacji zajmuje 1-3 spotkań. Podczas konsultacji wspólnie z klientem określamy obszary, nad którymi chce pracować, zasady terapii i jej możliwości. Konsultacja może być już sama w sobie wystarczająca, lub wskazać inne sposoby rozwiązania problemu, np. kontakt z lekarzem.

Częściej jednak konsultacje są wstępem do dłuższego kontaktu terapeutycznego. Jego długość jest ustalana wspólnie z klientem. Czasami, przy pracy nad konkretnym, aktualnym problemem, wymagającym znalezienia rozwiązania, wystarcza kilka – kilkanaście spotkań. Czasem jednak klienci zainteresowani są głębszą pracą nad sobą i terapią długoterminową, która może trwać nawet kilka lat. Taka praca nastawiona jest na głębsze poznanie siebie oraz nierzadko poważną zmianę swojej tożsamości i sposobu funkcjonowania w taki sposób, by móc czerpać z życia więcej satysfakcji.

Sesje terapeutyczne

Najczęściej odbywają się raz w tygodniu, choć częstość może zostać dopasowana do potrzeb i możliwości klienta. Spotkania trwają 50 minut.

Superwizja

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u doświadczonych terapeutów i trenerów.

Menu oferta i dodatkowe informacje

Wydarzenia

  • Nowe publikacje

    W ciągu ostatniego roku miałem okazję wypowiedzieć się w kilku miejscach, zachęcam do czytania i słuchania, większość źródeł dostępna online.

  • KONSULTACJE ZDALNE

    W związku z sytuacją epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje możliwość konsultacji zdalnych (on-line lub telefonicznych).

Więcej

Prawa autorskie © ARCHE Psychoterapia - www.arche.org.pl

Projekt i wykonanie: Web Designers