Publikacje

ARTYKUŁY

Wieloperspektywiczna superwizja w obszarze przeciwdziałania przemocy. (2021) W: Świat Problemów nr 1/2021

Znaczenie sojuszu roboczego w pracy z osobami stosującymi przemoc. (2020) W: Niebieska Linia nr 6/131/2020 (dostęp online)

Metaumiejętności w pracy z przemocą. (2019) W: Niebieska Linia nr 6/2019 (dostęp online)

Pomagacz w pułapce - nieświadome przyjmowanie ról z obszaru przemocy. (2017) W: Świat Problemów nr 12/2017

Odrzucenie boli - utrata więzi i wykluczenie społeczne a trauma. (2017) W: Świat Problemów nr 7/2017 (dostęp online)

Zadbać o siebie... zastępcza traumatyzacja i rezyliencja u profesjonalistów pracujących z traumą. (2017) W: Niebieska Linia (dostęp online)

Męska depresja a przemoc. (2016) W: Niebieska Linia (dostęp online)

Przemoc w masce depresji. (2016) W: Niebieska Linia (dostęp online)

Spotkania ze sprawcą (i resztą osoby). (2015) W: Niebieska Linia

TEKSTY RÓŻNE

Takie włoskie małżeństwo. (2020) W: Wysokie Obcasy Extra nr 9 (99)

Terapia par i rodzin w sytuacji przemocy, cz. 2 - Adam Chojnacki rozmawia z Aleksandrą Bachórz (2018) W: Niebieska Linia 5/2018

Terapia par i rodzin w sytuacji przemocy - Adam Chojnacki rozmawia z Aleksandrą Bachórz (2018) W: Niebieska Linia 4/2018

Zanim rzucisz talerzem. (2018) W: magazyn Sens 2/2018

Lekcja depresji. (2014)

Osoby stosujące przemoc - czy można im pomóc? (2014) W: Zwierciadlo.pl

Agresja w związku - życie w cyklu przemocy. (2014) W: Zwierciadlo.pl

Agresywny partner - jak rozpoznać przemoc? (2014) W: Zwierciadlo.pl

Odwaga do reagowania na przemoc. (2013) W: Zwierciadlo.pl

RECENZJE

"Nie zaczęło się od ciebie" M. Wolynn

"A life at work" T. Moore

"Pętla dobrego samopoczucia" C. Cedestrom, A. Spicer

"Dlaczego tak trudno jest odejść" B. Szymkiewicz

"Nie chcę o tym mówić" T. Real

"Tajemnica odporności psychicznej" C. Berndt

"Świadomą drogą przez depresję"

"Otchłań. Ewolucyjne źródła epidemii depresji" J. Rottenberg

"Paradoks macho" J. Katz

"Kryzys szkoły" J. Juul

 

 

 

Menu oferta i dodatkowe informacje

Gabinet Psychoterapii

al. Grunwaldzka 76/78, lok.219
Gdańsk, Wrzeszcz

Prawa autorskie © ARCHE Psychoterapia - www.arche.org.pl

Projekt i wykonanie: Web Designers