Szkolenia

Dziecko krzywdzone w pieczy zastępczej – praca z konsekwencjami przemocy

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z elementami wykładowymi i obejmować będzie w szczególności poniżej wymienione obszary. W miarę możliwości uwzględnione zostaną też bieżące potrzeby uczestników szkolenia i ewentualne elementy superwizji.

 1. Najważniejsze aspekty funkcjonowania dzieci po doświadczeniu przemocy i ich implikacje dla procesu pomagania. Komunikacja, postawa, narzędzia pomocy dla dziecka i rodziny.
 2. Wspieranie rodziny zastępczej i rozwijanie kompetencji rodzicielskich kluczowych dla opieki nad dzieckiem straumatyzowanym.
 3. Interdyscyplinarna praca w obszarze przeciwdziałania przemocy – od interwencji do terapii.
 4. Funkcjonowanie zespołów profesjonalistów – jakie trudności mogą pojawić się w relacjach? Konflikty, rangi, podział zadań, przyjmowanie ról z pola przemocy, nieświadome procesy w grupie. Budowanie współpracy interdyscyplinarnej.
 5. Nawiązywanie relacji, budowanie sojuszu roboczego z klientem uwikłanym w przemoc – czyli bez czego nie da się pomagać.
 6. Pułapki, w które wpadają osoby pomagające w sytuacji przemocy. Czego unikać, by nie zaszkodzić?

Menu oferta i dodatkowe informacje

Wydarzenia

 • KONSULTACJE ZDALNE

  W związku z sytuacją epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje możliwość konsultacji zdalnych (on-line lub telefonicznych).

 • Wywiad w SENSie

  Zapraszam do lektury wywiadu dotyczącego używania złości i niedopuszczania do przemocy w naszej codzienności, który ukazał się w lutowym numerze magazynu Sens.

Więcej

Prawa autorskie © ARCHE Psychoterapia - www.arche.org.pl

Projekt i wykonanie: Web Designers