Szkolenia

GRUPA SZKOLENIOWO-ROZWOJOWA
DLA PROFESJONALISTÓW
PRACUJĄCYCH Z PRZEMOCĄ I TRAUMĄ

Praca osób pomagających w kryzysach, radzeniu sobie z traumą i przemocą jest trudna i wymaga dużej świadomości. Profesjonaliści z tego obszaru szczególnie narażeni są na negatywne zjawiska takie jak m.in. zastępcza traumatyzacja, stres empatyczny czy wypalenie zawodowe.

Zmiany w funkcjonowaniu mogą pojawiać się stopniowo i niezauważalnie. Często trudno zachować jest świadomość własnych postaw, przekonań i reakcji wpływających na kontakt z klientem. Dodatkowo zasady etyczne i tajemnica zawodowa ograniczają możliwość odreagowywania i dzielenia się obciążeniem z bliskimi. W związku z tym warto unikać izolacji zawodowej i korzystać ze wsparcia innych specjalistów. Podstawą profesjonalnego pomagania jest superwizja, jednak często skupiona na omawianiu sytuacji klientów niewystarczająco obejmuje różne obszary osobistego doświadczenia pomagacza. Właśnie z taką myślą tworzona jest ta grupa. Oprócz omawiania konsekwencji pracy w tym obszarze oraz przeciwdziałania im, zaproponowane zostaną ćwiczenia rozwijające świadomość i umiejętności pracy z traumą. Będzie to okazja do poznania się, wzajemnego wsparcia, uczenia i inspiracji.


SPOTKANIA BĘDĄ OBEJMOWAĆ:

 • Elementy edukacyjne nt. negatywnych zjawisk dotykających profesjonalistów (zastępcza traumatyzacja, zmęczenie współczuciem, wypalenie zawodowe, STSD itp.) oraz innych ważnych zjawisk mających miejsce w relacji z klientem po doświadczeniu traumy lub nadużyć (specyfika relacji, przeniesienie-przeciwprzeniesienie, role w polu przemocy, zastępcza rezyliencja itp.)
 • Omawianie wpływu osobistych doświadczeń na postawę i perspektywę pomagacza/terapeuty
 • Możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem radzenia sobie z obciążeniami pracy, poznawanie metod dbania o siebie i wzajemnego wspierania w zespołach pracujących z traumą
 • Propozycje ćwiczeń wspierających świadomość własnej postawy, poczucia sensu pracy i sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym
 • Wzajemne uczenie się umiejętności i metaumiejętności istotnych w pracy w obszarze przemocy
 • Zajęcia nie są superwizją przypadków, skupione są na osobie pomagającej

Spotkania będą podzielone tematycznie, po części psychoedukacyjnej będzie przestrzeń na to, czego potrzebować będą w danym momencie członkowie grupy (wolna dyskusja, dzielenie się własnymi trudnościami, poszukiwanie dobrych praktyk). Część spotkań będzie miała charakter warsztatowy, a proponowane ćwiczenia będą punktem wyjścia do wspólnej rozmowy o doświadczeniach w roli zawodowej.


DLA KOGO?

Zapraszamy osoby pracujące w roli profesjonalnych „pomagaczy” w obszarze interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, psychoterapii (niezależnie od modalności), pracowników instytucji i ośrodków świadczących pomoc osobom po doświadczeniu traumy i doświadczającym/stosującym przemoc oraz pracowników pchrony zdrowia.

Zachęcamy do udziału wszystkich, niezależnie od doświadczenia i stażu pracy – na każdym etapie pracy zawodowej pojawiają się inne problemy i zjawiska, bywamy w różnych rolach, które rzucają nowe wyzwania, a życzliwa wymiana doświadczeń może być inspirująca zarówno dla początkujących, jak i bardzo doświadczonych specjalistów.


ORGANIZACJA:

 • Podstawowy cykl grupy obejmuje 11 spotkań po 3 godziny szkoleniowe
  (3x45min + 15 min przerwy) w soboty co 2-3 tygodnie, w godzinach 13.30–16.00.
 • Najbliższa edycja: październik 2017 — marzec 2018
 • Daty kolejnych spotkań:
  21.10, 28.10, 18.11, 25.11, 2.12, 30.12, 13.01, 27.01, 3.02, 24.02, 10.03.
 • Miejsce: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Wajdeloty 22a/8
 • Grupa będzie składać się z 6–12 osób.
  Do grupy można dołączyć maksymalnie na 3 spotkaniu, potem grupa będzie zamknięta.
 • Koszt cyklu (33 godziny szkoleniowe) wynosi 500zł, dla wolontariuszy w/w instytucji 330zł. Opłata za całość cyklu najpóźniej w dniu pierwszego spotkania.

ZGŁOSZENIA I INFORMACJA:

Drogą elektroniczną na adres: zapisy@arche.org.pl
Telefonicznie: 502 430 464

W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy i stanowisko/miejsce pracy.


FACYLITACJA GRUPY:

Adam Chojnacki - psycholog, psychoterapeuta pozostający w szkoleniu, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (IPZ PTP).

Ponad 10 lat szkoli się i pracuje w obszarze interwencji kryzysowej, psychoterapii i przeciwdziałania przemocy; ukończył liczne szkolenia z zakresu pracy z osobami po doświadczeniach nadużyć, psychoterapii, psychotraumatologii oraz współpracy instytucjonalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy. Od początku swojej pracy zawodowej związany z ośrodkami interwencji kryzysowej, prowadzi również własną praktykę terapeutyczną i szkoleniową.


TEMATYKA KOLEJNYCH SPOTKAŃ:

 1. Kontrakt grupowy. Wprowadzenie teoretyczne i mapa zagrożeń.
 2. Zmęczenie współczuciem, wtórny stres pourazowy, zastępcza traumatyzacja, przeciwprzeniesienie - teoria i doświadczenia własne.
 3. Autodiagnoza - rozpoznawanie własnych symptomów.
 4. Znaczenie historii osobistej - jej wpływ na postawę zawodową.
 5. Wpływ otoczenia zawodowego - kultura organizacji, warunki pracy, współpracownicy.
 6. Zastępcza traumatyzacja - zmiany w obrazie świata i siebie. Odzyskiwanie wpływu.
 7. Od profilaktyki do redukcji szkód. Marginalizowane potrzeby, niewidzialne pułapki, radzenie sobie z trudnościami.
 8. Metaumiejętności i postawa osobista.
 9. Zastępcza rezyliencja i satysfakcja z pracy.
 10. Poczucie sensu i znaczenia.
 11. Ja w świecie - szeroki kontekst społeczny, kulturowy, polityczny, historyczny. Podsumowanie i zamknięcie.

Menu oferta i dodatkowe informacje

Wydarzenia

 • Nowe publikacje

  W ciągu ostatniego roku miałem okazję wypowiedzieć się w kilku miejscach, zachęcam do czytania i słuchania, większość źródeł dostępna online.

 • KONSULTACJE ZDALNE

  W związku z sytuacją epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje możliwość konsultacji zdalnych (on-line lub telefonicznych).

Więcej

Prawa autorskie © ARCHE Psychoterapia - www.arche.org.pl

Projekt i wykonanie: Web Designers