Szkolenia


Superwizja w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zakres superwizji

· Praca w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych – organizacja, współpraca interdyscyplinarna, metody pracy, unikanie zagrożeń

· Praca socjalna i asystentura w rodzinie z problemem przemocy

· Praca z osobami doświadczającymi przemocy na różnych etapach – od interwencji i grup roboczych po grupy wsparcia i psychoterapię

· Praca z osobami stosującymi przemoc na różnych etapach – interwencja, motywowanie, terapia

· Prowadzenie programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych

· Budowanie relacji z osobami uwikłanymi w przemoc i straumatyzowanymi

· Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy w obszarze traumy i przemocy


Dla kogo

Profesjonaliści pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, policja, kuratorzy, lekarze, pracownicy oświaty i ochrony zdrowia, psycholodzy, psychoterapeuci, opiekunowie, rodziny zastępcze.

Organizacja i koszt

·  Możliwość dojazdu do instytucji organizującej superwizję

·  Możliwość organizacji superwizji indywidualnej lub w małej grupie w siedzibie firmy (Gdańsk – Wrzeszcz)

·  Ramy czasowe do ustalenia w zależności od potrzeb zleceniodawcy  (superwizja grupowa/zespołowa nie mniej niż 2 godziny na spotkanie)

·  Orientacyjny koszt superwizji: grupowa 160zł/60min, indywidualna 120zł/50min, ewentualny koszt transportu

 

Prowadzący

Adam Chojnacki - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (IPZ PTP). Posiada doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, psychoterapii i przeciwdziałania przemocy; ukończył liczne szkolenia z zakresu pracy z osobami po doświadczeniach nadużyć, terapii, psychotraumatologii oraz współpracy instytucjonalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy.


Kontakt

Menu oferta i dodatkowe informacje

Wydarzenia

  • Wywiad w SENSie

    Zapraszam do lektury wywiadu dotyczącego używania złości i niedopuszczania do przemocy w naszej codzienności, który ukazał się w lutowym numerze magazynu Sens.

  • Grupa dla profesjonalistów pracujących z traumą...

    Jesienią ruszy grupa szkoleniowo-rozwojowa dla profesjonalistów pracujących z traumą. Początek najbliższej edycji w październiku lub listopadzie. Zapraszam!

Więcej

Prawa autorskie © ARCHE Psychoterapia - www.arche.org.pl

Projekt i wykonanie: Web Designers