Szkolenia

„Postawa osobista w pomaganiu osobom stosującym przemoc”

Warsztat dla specjalistów w ramach konferencji "Niewolnicy siły" 

6 czerwca 2016, Uniwersytet SWPS w Sopocie


Praca z osobami stosującymi przemoc – poczynając od pierwszych interwencji, poprzez motywowanie, aż do pogłębionej terapii jest trudnym wyzwaniem, pełnym pułapek, w które wpadamy pracując w „polu przemocy”. Aby móc wspierać osobę, a zatrzymywać tkwiącego wewnątrz „sprawcę” nie wystarczy znajomość procedur. Ważna jest również osobista postawa wobec tych osób i samego zjawiska, świadomość własnych reakcji i doświadczeń z przeszłości, które silnie mogą zmieniać naszą perspektywę, sposób pracy i nawiązywania kontaktu z klientami. Świadomość ta wymaga dużych nakładów pracy nad samym sobą każdego specjalisty, który chce przeciwdziałać przemocy. Na warsztacie tylko wstepnie przyjrzeliśmy się osobistym uwarunkowaniom, które kształtują nasze podejście do tej pracy oraz staraliśmy się zidentyfikowac role, w które wpadamy pracując z osobami stosującymi przemoc. Z racji krótkiego czasu ograniczonego ramami konferencji podjęliśmy wstepną dyskusję, która, miejmy nadzieję, zainspiruje obecnych specjalistów do regularnej refleksji nad własną postawą wobec przemocy i osób w nią uwiklanych. Dziękuję za wspólną naukę.

 

 

Menu oferta i dodatkowe informacje

Wydarzenia

  • Wywiad w SENSie

    Zapraszam do lektury wywiadu dotyczącego używania złości i niedopuszczania do przemocy w naszej codzienności, który ukazał się w lutowym numerze magazynu Sens.

  • Grupa dla profesjonalistów pracujących z traumą...

    Jesienią ruszy grupa szkoleniowo-rozwojowa dla profesjonalistów pracujących z traumą. Początek najbliższej edycji w październiku lub listopadzie. Zapraszam!

Więcej

Prawa autorskie © ARCHE Psychoterapia - www.arche.org.pl

Projekt i wykonanie: Web Designers