Wydarzenia

Konferencja "Niewolnicy siły"

Data publikacji: 28 maja 2016

NIEWOLNICY SIŁY
KONFERENCJA SZKOLENIOWA DOTYCZĄCA PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC WOBEC BLISKICH

O KONFERENCJI
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to wciąż dynamicznie rozwijający się obszar pomagania. W Polsce w ostatnich latach wzmożono wysiłki dotyczące tworzenia systemu pomocy rodzinom dotkniętym tym problemem. Poza nowymi rozwiązaniami ustawowymi i systemowymi inwestuje się w szkolenie specjalistów, którzy pracują nad zmianą bezpośrednio z członkami rodzin. W pierwszej kolejności stwarzany jest system oparcia dla osób, które stają się ofiarami przemocy, bo jako słabsze pierwsze potrzebują odpowiedniej ochrony, wsparcia i wiedzy. Przemocy jednak nie da się zatrzymać, jeśli nie pomożemy w zmianie osobom, które się jej dopuszczają.
Praca z osobami stosującymi przemoc jest ważna, ponieważ zmiana w ich postawach i zachowaniach pozwala im budować zdrowe i bezpieczne więzi, a przede wszystkim zapobiega krzywdzeniu najbliższych – tych obecnych oraz przyszłe rodziny, które mogą zakładać. System penitencjarny, choć czasami konieczny, nie jest wystarczający. Potrzeba stwarzać możliwości dla ich leczenia i rozwoju. Jest to praca trudna i wymaga odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
Podczas tej konferencji chcielibyśmy rozmawiać o dobrych, sprawdzonych praktykach dotyczących pomocy sprawcom przemocy, a także kierunkach rozwoju w tej dziedzinie na przyszłość. Dotychczasowa oferta rozpowszechniona w Polsce obfituje w skuteczne praktyki, ale jednocześnie ukazuje potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego specjalistów i uzupełniania wiedzy w tym zakresie, a także konieczność tworzenia dodatkowych możliwości, takich jak choćby pogłębiona terapia dla osób stosujących przemoc.

DLA KOGO?
Konferencja ma charakter szkoleniowy i jest skierowana do interdyscyplinarnego grona profesjonalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, pracowników socjalnych, pracowników oświaty i ochrony zdrowia, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Policjantów, terapeutów uzależnień, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, trenerów prowadzących programy dla osób stosujących przemoc oraz osób studiujących i szkolących się w powyższych obszarach.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

GDZIE i KIEDY?

Konferencja odbędzie się 6 czerwca w godz. 9.00 – 17.00 w Sopocie, na Uniwersytecie SWPS, ul. Polna 16/20.

ZAPISY I INFORMACJE
Wszelkie informacje na stronie MOPS w Sopocie.

Aktualności śledzić mozna równiez na stronie w serwisie Facebook.

PROGRAM


 

Wszystkie wydarzenia

Menu oferta i dodatkowe informacje

Gabinet Psychoterapii

al. Grunwaldzka 76/78, lok.219
Gdańsk, Wrzeszcz

Prawa autorskie © ARCHE Psychoterapia - www.arche.org.pl

Projekt i wykonanie: Web Designers