Wydarzenia

Artykuł w NL o konsekwencjach pracy z traumą

Data publikacji: 25 maja 2017

W majowym numerze Niebieskiej Linii (2/109/2017) ukazał się mój tekst dotyczący różnych konsekwencji psychologicznych występujących u profesjonalistów pracujących w obszarze traumy i nadużyć, całość tekstu dostępna również na stronie wydawnictwa. Polecam :)

Zadbać o siebie... Zastępcza traumatyzacja i rezyliencja u profesjonalistów pracujących z traumą

fragment:

"Dziesięć lat temu amerykańscy badacze zaproponowali nowe pojęcie zastępczej rezyliencji (vicarious resilience). Zaobserwowali oni, że u terapeutów pracujących z osobami po traumie mogą rozwijać się negatywne reakcje takie jak zastępcza traumatyzacja, ale też, że ci sami terapeuci uczą się od swoich klientów radzenia sobie z poważnymi przeciwnościami i tragediami życiowymi. Oprócz uwewnętrzniania bezsilności, lęku i rozpaczy, terapeuci w trakcie towarzyszenia swoim klientom mogą uczyć się od nich wytrwałości, siły i nadziei. Przedefiniowują oni swoje wartości i spojrzenie na problemy życiowe, a także często zaczynają bardziej doceniać duchowe wymiary doświadczenia, które pomagają przetrwać trudności i odnajdywać sens w cierpieniach (Engstrom i in., 2007). Terapeuci pozostający w długotrwałym kontakcie wspierającym ze swoimi klientami mają możliwość obserwowania tego jak można radzić sobie z trudnymi doświadczeniami i sami czerpią inspirację do rozwoju. Krótko mówiąc, są świadkami koszmaru traumy, ale też cudu radzenia sobie z nią, a czasami wręcz rozwojowej przemiany. Tak, jak w kliencie istnieją przeciwstawne procesy potraumatycznego rozpadu i wzrostu, tak w terapeucie istnieją ich “zastępcze” ekwiwalenty."

 

Wszystkie wydarzenia

Menu oferta i dodatkowe informacje

Gabinet Psychoterapii

al. Grunwaldzka 76/78, lok.219
Gdańsk, Wrzeszcz

Prawa autorskie © ARCHE Psychoterapia - www.arche.org.pl

Projekt i wykonanie: Web Designers