Zajęcia rozwojowe

Co to i dla kogo?

Zajęcia rozwojowe przeznaczone są dla osób, które nie są zainteresowane pogłębioną psychoterapią, a chciałyby rozwinąć się i poszerzyć swoje doświadczenie w konkretnych obszarach. Mogą przybrać formę indywidualnego coachingu, lub zajęć dla małych grup. Zwykle dotyczą wąskich obszarów doświadczeń zawodowych lub osobistych, poszukiwania nowych inspiracji, zwiększania kompetencji i zrozumienia danego problemu, czy radzenia sobie z nowymi rolami życiowymi.

Tematy i obszary pracy

Zakres tematyczny dla danego cyklu proponuje klient i ustala z terapeutą możliwości jego zrealizowania. W ofercie pojawiać się będą konkretne przykładowe propozycje tematyczne, jednak zawsze istnieje możliwość zaproponowania przez klienta obszaru do pracy, który go interesuje.

Każdy cykl rozpoczyna się jednym godzinnym spotkaniem konsultacyjnym, na którym omawiane są warunki pracy, długość spotkań i cyklu, opłaty oraz wybór pomiędzy zajęciami rozwojowymi i psychoterapią.

Jak to wygląda

Zajęcia takie nie mają formy tylko edukacyjnej, gdzie nauczyciel, czy trener przekazuje swoją wiedze na dany temat, a raczej oparte są na poszukiwaniach nowych rozwiązań zawartych w doświadczeniu klienta. Elementy psychoedukacyjne mogą być jedynie uzupełnieniem do badania indywidualnego doświadczenia i poszerzania świadomości przez samego zainteresowanego. Zajęcia skierowane do młodzieży mogą mieć charakter bardziej dyrektywny.

Zajęcia najczęściej układane są w cykle po kilka – kilkanaście spotkań.
Każde spotkanie trwa 1-3 godzin, w zależności od ilości uczestników i ich potrzeb.

Menu oferta i dodatkowe informacje

Wydarzenia

Więcej

Gabinet Psychoterapii

al. Grunwaldzka 51/1
Gdańsk, Wrzeszcz

Prawa autorskie © ARCHE Psychoterapia - www.arche.org.pl

Projekt i wykonanie: Web Designers